Wednesday, December 26, 2007

Aralin 13: Mga Uri ng Pagaanunsyo

Uri

Katangian

Brand*Ang brand o tatak ng isang produktong kilala na o matagal ng pinagkakatiwalan ng mga mamimili ay matagal ng ginagamit sa pag-aanunsyo dahil madali itong makaakit ng atensyon.
Testimonial*Binabayaran ang mga kilalang tao tulad ng nga artista, pulitiko at sikat na manlalaro upang mag-endorso ng isang produkto.
Scary*Ipinakikita dito ang mga negatibong bagay na maaaring mangyari kung hindi tatangkilikin ang produktong ipinakikita sa anunsyo
Bandwagon*Ipinakikita sa anunsyong ito na marami ng taong gumagamit at nagtitiwala sa produkto upang mahikayat ang iba na tangkilikin na rin ang produkto.