Wednesday, December 26, 2007

Aralin 11: Mga Teorya Ukol sa Pangangailangan

Mga Teorya

Kahulugan o Deskripsyon

Teorya ng Baitang na Pangangailangan

*Inuri ni Abraham H. Maslow, isang sikologo, ang pangangailangan ng tao, mpa pisyolohikal, seguridad, pagmamahal, pagpapahalaga at pagtupad ng hangarin.

Batayan ng Kaunlarang Pangangailangan

*Ayon kay Michael Todaro, isang ekonomista, may tatlong pangunahing kanais nais na katangian ang maunlad at progresibong bayan.

  • Una, sagana sa material na bagay.

  • Ikalawa, malawak ang kalayaan ng mga mamamayan.

  • Ikatlo, mtaas ang antas ng dignidad ng tao.
Batayang Empirikal

*Nagpapaliwanag sa mga pangngailangan ng tao at Itinuturing na mahalagang mithiin at layunin ng isang masaganang pamumuhay ang mga ito, gagawa ng mga paraan ang mga tao upang matugunan ang mga panlipunang layunin.