Wednesday, December 26, 2007

Aralin 12: Alokasyon at Pagkonsumo

Alokasyon=> isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang-yaman sa iba’t ibang gamit upang sagutin ang mga pangunahing katanungan ng isang lipunan sa suliranin ng kakapusan.

layunin=> naglalayon ang alokasyon na matugunana ang pangangailangan ng konsyumer at prodyuser sa tulong ng pamilihan sa mga kapitalistang bansa.

Pagkonsumo=> pagbili o paggamit ng isang bagay o paglilingkod na makakapagbigay ng kasiyahan sa mamimili o tagagamit.
=>tumutukoy sa paggamit ng produktong pang-ekonomiya at personal na serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng tao.