Tuesday, December 25, 2007

Aralin 20: Mga Salik sa Pagtatakda ng Presyo

  • Price Act

-> Guaranteed Price to Farmers o farm support price kung saan malimit na bumibili ng palay sa mga magsasaka ang pamahalaan sa itinakdang halaga.

  • Price Control

-> Sa panahong normal ang sitwasyon ng kalakalan, nagtatakda ng presyo ayon sa kalagayan ng demand at ng suplay ng produkto. Gumagawa rin ng paraan upang makontrol ang pagtaas ng presyo kapag panahon emergency.

  • Price Ceiling

-> Isang sistema kung saan itinatakda ng pamahaalaan ang maaaring maging pinakamataas na presyo ng isang produkto.

  • Price Stabilization

-> Pagpapatatag ng presyo bilang solusyon ng pangangalaga sa mga mamimili sa pagtaas ng presyo. Dahilan na rin ng pabagobago ng ekonomiya, madalas din nitong naaapektuhan ang mga produkto.

  • Black Market

-> Dahil sa kakulangan sa suplay, may mga mapagsamantalang tindera na palihim na nagbibili ng produkto sa higit na mataas na presyo kaysa itinakda ng pamahalaan.